Thời gian chấm công cho thành viên ở VP và các công trình nội bộ Biên Hòa?