146. Trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc cuộc trao đổi khách hàng gần như đã quên đi bao nhiêu % chi tiết cuộc gặp giữa bạn và họ?