147. NHỮNG CÁCH NÀO SAU ĐÂY LÀ CÁCH GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG KHÁCH ĐÒI GIẢM GIÁ : ( chọn các đáp án đúng)