2. Với phong thủy phòng thờ thì tránh bàn thờ nhìn thẳng ra đường, nhà bếp, nhà vệ sinh?