Câu 1: Dùng gương, theo phong thủy, chủ yếu để tản khí, tức là khéo dựa vào tính phản quang của gương để phân tán ánh sáng, phân tán các luồng khí?