Câu 1: Theo lời chiều cao bậc thang trung bình để phù hợp với bước chân của mọi người nhất là: