Câu 1: Trong phong thủy xưa nay có câu “….”, nghĩa là vị trí đặt một không gian cư trú quan trọng hơn cả hướng