Câu 2: Khi đó vị trí và hướng bộ cửa chính hợp với mệnh trạch gia chủ rồi thì khu vệ sinh nên giờ sang vị trí khác. Là cách giải quyết khi?