Câu 2: Với mặt tiền hẹp lại xây nhiều tầng để tạo tỉ lệ cân xứng về thị giác phải làm cách nào?