Câu 3: Có mấy kĩ thuật để ứng dụng của nguyên tắc cam kết?