Câu 3: Có thể tìm hướng bằng cách đặt…… vào trung tâm mặt bằng của ngôi nhà từ đó xác định các vùng nào của ngôi nhà.