Câu 2: “Góc chết” là từ mà dân gian và phong thủy lâu nay thường gọi các vị trí nghiêng nhỏ hơn?