Câu 3: Khi gặp các không gian trong nhà mang đặc thù hành Mộc… thì không nên bố trí hình dạng phòng có nhiều góc nhọn sẽ làm hao tổn Nội Khí. Vì?