Câu 3: Tốt nhất nên dùng loại cửa nào sẽ tiết kiệm được không gian bên trong nhà?