Câu 3: Trường hợp theo bố trí kiến trúc mà phòng tắm mở cửa sang bên hông của không gian đặt bàn thờ. Có bao nhiêu cách trong bài để chỉnh sửa cho tốt hơn: