KH144. Ai là người chịu trách nhiệm chính cập nhật nhật ký online?