1. Quy trình xin phép xây dựng nhà ở dân dụng gồm bao nhiêu bước?