Trà vải có lắc shaker không? Cường độ lắc như thế nào?